Tuấn báo khí tượng thủy văn ra ngày 21 tháng 08 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/8 NĂM 2019

           I. Khí t­­­ượng:

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên ở trên khu vực tỉnh thời kỳ cuối đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, những ngày còn lại phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 8,90C thấp hơn so với TBNN là 86,90C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 81,50C.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 31,00C cao hơn so với TBNN là 2,20C và cao hơn cùng kỳ năm trước 1,80C.       

- Nhiệt độ cao nhất: 38,30C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 1,70C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 26,30C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,80C.

          - Độ ẩm trung bình: 78% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 31mm cao hơn so với TBNN là 7% và cùng kỳ năm trước 10%.

- Số giờ nắng: 66giờ cao hơn so với TBNN là 9giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 26giờ.

          II.Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh đều có mưa, cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh gây hai nhẹ.

B. DỰ BÁO KHÍ TƯ­ỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2019

       - Thời kỳ đầu (21 - 23): Nhiều mây. Có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ giữa (24 - 27): Mây thay đổi đến nhiều mây. Chiều tối và đêm,có mưa rào và dông vài nơi,ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

       - Thời kỳ cuối (28-31): Nhiều mây. Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 40 - 60mm.

Nhiệt độ trung bình: 29,0 – 30,00C.

Nhiệt độ cao nhất: 34,0 – 36,00C.

Nhiệt độ thấp nhất: 25,0 – 27,00C.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

Lượng bốc hơi: 25 – 30mm.

Số giờ nắng đạt: 50 – 60giờ.

Ngày đăng: 23/08/2019 - Số lần được xem: 266

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website