Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 09 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN 31/8 NĂM 2019

           I. Khí t­­­ượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 ( tên quốc tế là PODUL): Hoạt động trên biển Đông từ ngày 27/08 đến  sáng ngày 30/08 bão số 4 đổ bộ vào khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 30-31/08 đã có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; những ngày còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 106,50C xấp xỉ với TBNN là  và thấp hơn cùng kỳ năm trước 199,4mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 28,70C xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 38,80C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2,70C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 25,20C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

          - Độ ẩm trung bình: 84% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 23mm xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 5mm.

- Số giờ nắng: 48giờ thấp hơn so với TBNN là 10giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ TƯ­ỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2019

       - Thời kỳ đầu (01 - 03): Nhiều mây. Có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ giữa (04 - 07): Nhiều mây đến mây thay đổi. Hai ngày đầu đêm không mưa, ngày nắng; những ngày còn lại có mưa rào rải rác và dông. Gió nhẹ.

       - Thời kỳ cuối (08-10): Nhiều mây.  Có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 40 - 60mm, có nơi trên.

Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

Nhiệt độ cao nhất: 35,0 – 37,00C.

Nhiệt độ thấp nhất: 25,0 – 27,00C.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

Lượng bốc hơi: 20 – 25mm.

Số giờ nắng đạt: 35 – 45giờ.

Ngày đăng: 03/09/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 237

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website