Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 09 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN 31/8 NĂM 2019

           I. Khí t­­­ượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 ( tên quốc tế là PODUL): Hoạt động trên biển Đông từ ngày 27/08 đến  sáng ngày 30/08 bão số 4 đổ bộ vào khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 30-31/08 đã có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; những ngày còn lại chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 106,50C xấp xỉ với TBNN là  và thấp hơn cùng kỳ năm trước 199,4mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 28,70C xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 38,80C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 2,70C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 25,20C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

          - Độ ẩm trung bình: 84% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 23mm xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 5mm.

- Số giờ nắng: 48giờ thấp hơn so với TBNN là 10giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ TƯ­ỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2019

       - Thời kỳ đầu (01 - 03): Nhiều mây. Có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ giữa (04 - 07): Nhiều mây đến mây thay đổi. Hai ngày đầu đêm không mưa, ngày nắng; những ngày còn lại có mưa rào rải rác và dông. Gió nhẹ.

       - Thời kỳ cuối (08-10): Nhiều mây.  Có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 40 - 60mm, có nơi trên.

Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

Nhiệt độ cao nhất: 35,0 – 37,00C.

Nhiệt độ thấp nhất: 25,0 – 27,00C.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

Lượng bốc hơi: 20 – 25mm.

Số giờ nắng đạt: 35 – 45giờ.

Ngày đăng: 03/09/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 347

Tin tức

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website