Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 09 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 9 NĂM 2019

           I. Khí t­­­ượng:

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 10/09 khu vực tỉnh đã có mưa vừa, có nơi  mưa to và dông; những ngày còn lại có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 46,6mm thấp hơn so với TBNN là 35,7mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 29,50C cao hơn so với TBNN là 1,30C và xấp xỉ kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 37,20C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,80C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 25,00C xấp xỉ với cùng kỳ năm tr­ước.

          - Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 26mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 51giờ xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ TƯ­ỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2019

       - Thời kỳ đầu (11 - 13): Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ giữa (14 - 17): Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ cuối (18-20):  Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 20 - 40mm,

          Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

Nhiệt độ cao nhất: 35,0 – 37,00C.

Nhiệt độ thấp nhất: 25,0 – 27,00C.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

Lượng bốc hơi: 20 – 25mm.

Số giờ nắng đạt: 50 – 60giờ.

Ngày đăng: 11/09/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 245

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website