Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 09 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 9 NĂM 2019

           I. Khí t­­­ượng:

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 10/09 khu vực tỉnh đã có mưa vừa, có nơi  mưa to và dông; những ngày còn lại có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 46,6mm thấp hơn so với TBNN là 35,7mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 29,50C cao hơn so với TBNN là 1,30C và xấp xỉ kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 37,20C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,80C.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 25,00C xấp xỉ với cùng kỳ năm tr­ước.

          - Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 26mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 51giờ xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ TƯ­ỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2019

       - Thời kỳ đầu (11 - 13): Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ giữa (14 - 17): Mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

        - Thời kỳ cuối (18-20):  Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 20 - 40mm,

          Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

Nhiệt độ cao nhất: 35,0 – 37,00C.

Nhiệt độ thấp nhất: 25,0 – 27,00C.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

Lượng bốc hơi: 20 – 25mm.

Số giờ nắng đạt: 50 – 60giờ.

Ngày đăng: 11/09/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 360

Tin tức

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website