Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21 tháng 09 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20 THÁNG 9 NĂM 2019

           I. Khí t­­­ượng:

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực tỉnh đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 32,9mm thấp hơn so với TBNN là 15,1mm và thấp hơn xấp xỉ cùng kỳ năm trước 68,4mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 29,10C cao hơn so với TBNN là 1,20C và xấp xỉ kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 36,10C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0,70C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25,00C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 1,60C.

- Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 23mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 65giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 12giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ TƯ­ỢNG THUỶ VĂN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

Từ ngày 21 đên ngày 30/9: Mây thay đổi đến ít mây. Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

 Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  nhỏ hơn 10mm,

 Nhiệt độ trung bình: 28,0 – 29,00C.

Nhiệt độ cao nhất: 34,0 – 36,00C.

Nhiệt độ thấp nhất: 24,0 – 26,00C.

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.         

Lượng bốc hơi: 25 – 30mm.

Số giờ nắng đạt: 50 – 60giờ.

Ngày đăng: 23/09/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 355

Tin tức

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website