Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21 tháng 10 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20 THÁNG 10 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau ổn định và suy yếu, thời tiết trên khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông tập trung vào thời kỳ giữa tuần, những ngày còn lại phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 33,4mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 26,30C xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 1,80C.

- Nhiệt độ cao nhất: 34,00C xấp xỉ với cùng kỳ năm tr­ước.

          - Nhiệt độ thấp nhất: 21,00C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 0,70C .

          - Độ ẩm trung bình: 82% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

          - Lư­­­ợng bốc hơi: 23mm xấp xỉ với TBNN và  cùng kỳ năm trước.

          - Số giờ nắng: 50 xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 31giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2019

- Thời kỳ đầu (21 - 23): Nhiều mây.  Không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Thời kỳ giữa( 24 - 27): Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

- Thời kỳ cuối (28 - 31): Nhiều mây. Có mưa rào và dông vài nơi, ngày hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 10 - 30mm,

Nhiệt độ trung bình:    25,5 – 26,50C.

          Nhiệt độ cao nhất:       31,0 – 33,00C.

          Nhiệt độ thấp nhất:     19,0 – 21,00C.

          Độ ẩm trung bình:       80 - 85%.         

          Lượng bốc hơi:            25 – 30mm.

          Số giờ nắng đạt:          35 – 40giờ.

Ngày đăng: 22/10/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 327

Tin tức

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website