Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 11 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN 31 THÁNG 10 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường nên thời tiết trên khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 15,1mm thấp hơn so với TBNN là 21,6mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 48,9mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 25,10C cao hơn so với TBNN là 0,60C và thấp  hơn cùng kỳ năm trước 0,90C.

- Nhiệt độ cao nhất: 34,00C cao hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 0,70C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18,10C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 2,90C .

- Độ ẩm trung bình: 81% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 26mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 48giờ xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2019

- Thời kỳ đầu (01 - 03): Nhiều mây.  Có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Thời kỳ giữa( 04 - 07) và thời kỳ cuối (08 - 10):  Mây thay đổi.  Có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.  Đêm và sáng trời rét.

          Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  10-30mm,

         Nhiệt độ trung bình: 24,0 – 26,00C,

          Nhiệt độ cao nhất:    31,0 – 33,00C,

          Nhiệt độ thấp nhất:   18,0 – 20,00C,

          Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.         

          Lượng bốc hơi: 25 – 30mm.

          Số giờ nắng đạt: 35 – 45giờ.

Ngày đăng: 01/11/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 176

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website