Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 11 tháng 11 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10 THÁNG 11 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên thời tiết trên khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác vào thời kỳ đầu; những ngày còn lại phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 43,1mm cao hơn so với TBNN là 11,9mm và cao hơn cùng kỳ năm trước 42,2mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 23,00C xấp xỉ với TBNN và thấp  hơn cùng kỳ năm trước 1,30C.

- Nhiệt độ cao nhất: 29,20C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 2,80C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18,30C xấp xỉ với cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 77% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 25mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 46 giờ xấp xỉ với TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 6giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2019

- Thời kỳ đầu (11 - 13) và thời kỳ giữa ( 14 - 17) : Mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa rải rác từ đêm 12 đến sáng sớm ngày 14; sau có mưa vài nơi, ngày nắng.  Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Thời kỳ cuối (18 - 20):  Mây thay đổi.  Có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.  Đêm và sáng trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  10 - 30mm,

Nhiệt độ trung bình: 22,0 - 23,00C,

 Nhiệt độ cao nhất:    27,0 - 29,00C,

 Nhiệt độ thấp nhất:   17,0 - 19,00C,

 Độ ẩm trung bình: 75 - 85%.         

 Lượng bốc hơi: 20 - 35mm.

Số giờ nắng đạt: 35 - 40giờ.

Ngày đăng: 12/11/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 151

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website