Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 21 tháng 11 năm 2019


A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ T­­ƯỢNG TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20 THÁNG 11 NĂM  2019

Trong tuần, khu vực tỉnh đã chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nên thời tiết khu vực tỉnh đã có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là 18,6mm xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước 5,7mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 23,40C cao hơn so với TBNN là 1,30C và thấp  hơn cùng kỳ năm trước 2,00C.

- Nhiệt độ cao nhất: 31,60C xấp xỉ với cùng kỳ năm tr­ước.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18,00C thấp hơn so với cùng kỳ năm tr­ước là 3,00C.

- Độ ẩm trung bình: 80% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 22mm xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 6mm.

- Số giờ nắng: 43giờ xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 32giờ.

B. DỰ BÁO KHÍ  TƯ­ỢNG TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2019

       Từ đêm 21 đến ngày 30/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến:  nhỏ hơn 10mm,

Nhiệt độ trung bình: 21,0 – 22,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    27,0 – 29,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   16,0 – 18,00C,

Độ ẩm trung bình: 70 - 85%.         

Lượng bốc hơi: 20 – 25mm.

Số giờ nắng đạt: 30 – 40giờ.

Ngày đăng: 22/11/2019 Tác giả: KTTV Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 175

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website