Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018


  Sáng ngày 20/4/2018, tại hội trường Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở.


 Toàn cảnh hội nghị

  Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Hồng Hải - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó nhấn mạnh: Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, phong cách khéo dùng người, trọng dụng người tài và phong cách cách mạng khoa học, năng động, sáng tạo của người đứng đầu.
  Với mục đích tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan.
  Đồng thời Hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản trong các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát trong Đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên./.

 

Ngày đăng: 20/04/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 555

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website