Hội nghị triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018


  Sáng ngày 09/5/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018. Đồng chí Lê Văn Dũng-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; đại diện các đơn vị tham gia dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

  Vụ Mùa 2017, toàn tỉnh gieo trồng được 34.989,2 ha, giảm 0,85% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 28.708,8 ha, năng suất các loại cây trồng không đạt kế hoạch song tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị vụ Mùa ước đạt trên 1.013 tỷ đồng. Thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ 70% giá giống lúa chất lượng, diện tích các giống lúa chất lượng tiếp tục được mở rộng, đạt 15.887,54 ha, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác, tăng thu nhập cho nông dân.

  Về vụ Đông 2017, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp,… nên diện tích cây vụ Đông giảm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông là 17.748,4 ha, đạt 86,56% so với kế hoạch, giảm 5,29% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất toàn vụ Đông ước đạt 1.000 tỷ đồng. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ 373.365 kg giống lúa chất lượng với diện tích gieo trồng 7.467,3 ha, hỗ trợ 5.118,4 ha ngô biến đổi gen, hỗ trợ 1.098,5 ha rau, quả hàng hóa an toàn theo VietGAP,…

  Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT cùng các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo sản xuất; Các địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp thực tiễn và điều kiện của từng vùng; Hoạt động thanh tra và công tác thông tin tuyên truyền, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ bản thực hiện tương đối tốt.

  Định hướng sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa 35.000 ha; vụ Đông 19.000 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 195.270 tấn, phấn đấu tổng giá trị đạt trên 2.200-2.300 tỷ đồng.

  Để việc triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2018 hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp & PTNT xác định: Cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất; Trên cơ sở định hướng của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương cần cụ thể hóa cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; Các huyện, thành, thị phân công lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất; Tăng cường công tác thanh tra; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Bố trí cơ cấu cây trồng, giống, thời vụ phù hợp với từng địa phương; Đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đồng thời quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm,…

  Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến về những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị trong việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2018. Đề xuất các giải pháp về công tác tưới tiêu, điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, công tác nạo vét kênh mương, mở rộng diện tích các giống lúa chất lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đảm bảo đầu ra cho sản phẩm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tập huấn,…

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, khắc phục những hạn chế, yếu kém, với kinh nghiệm và sự cố gắng, nỗ lực của bà con nông dân trong tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT, ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2018 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra ./.

Ngày đăng: 10/05/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 545

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website