Ngành nông nghiệp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


Sáng này 13/8/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông ngiệp & PTNT; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
Sáu tháng đầu năm 2018, trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định; nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất. Cùng với đó được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; sự nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân trên toàn tỉnh, ngành nông nghiệp đã từng bước vượt qua những khó khăn, tiếp tục duy trì và tăng trưởng các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt gần 6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,61 % so với cùng kỳ năm 2017.
Toàn cảnh Hội nghị
 
Trong lĩnh vực trồng trọt: Cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018 có sự chuyển biến rõ nét, các giống lúa chất lượng tiếp tục được duy trì và mở rộng diện tích, tỷ lệ giống lúa chất lượng ước đạt khoảng 70% tổng diện tích gieo trồng lúa trong toàn tỉnh, năng suất lúa ước đạt 62,51 tạ/ha, tăng 2,47% so với cùng kỳ. Dần hình thành các vùng sản xuất cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao: Bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại; Về chăn nuôi: Tổng đàn bò, đàn gia cầm tăng so với cùng kỳ, đàn trâu và đàn lợn giảm do ảnh hưởng giá thịt lợn hơi thị trường không ổn định. Trong sáu tháng đầu năm, nhờ làm tốt công tác thú y nên trên địa bàn tỉnh không xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 đạt tỷ lệ cao: Vắc xin cúm gia cầm được 2,37 triệu con, đạt 84,2%,  tiêm vắc xin lở mồm long  móng đối với trâu, bò được 87,050 con đạt 80,16%, vắc xin tụ huyết trùng được 50.736 con đạt 93,46%,… Thực hiện phun khử trùng tiêu độc chuồng trại và môi trường chăn nuôi cho 107.052 hộ/135 xã, phường, thị trấn; Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, đến nay đã trồng được 640 ha/650 ha diện tích trồng rừng tập trung, trồng mới được 1.033,6 nghìn cây phân tán,… Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ rừng, công tác PCCCR được duy trì và thực hiện thường xuyên.
Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng nông, lâm, thủy sản: tiếp tục hướng dẫn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP đối với các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận 2017, và thực hiện lựa chọn 40 cơ sở để tham gia trong năm 2018. Bên cạnh đó Chi cục đã tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại 39 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản; tiến hành kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP đối với 107 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm, thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính 21 cơ sở, thu nộp ngân sách 30,35 triệu đồng. Tổ chức 22 lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATTP cho gần 2.000 đối tượng là chủ cơ sở, người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Cấp giấy chứng nhận cho 42 cơ sở sản xuất đủ điều kiện ATTP, xác nhận kiến thức cho 108 người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Đến nay, toàn tỉnh có 95/112 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 77/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,75 % tổng số xã trong toàn tỉnh. Đời sống người nông dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 96,33%.
Về các nội dung hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Vụ Đông Xuân 2017-2018 đã thực hiện hỗ trợ 767.687 kg giống lúa chất lượng; 1.900 ha ngô biến đổi gen NK 4300Bt/GT; 1.098,5 ha sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP và rau an lá theo quy trình VietGAP là 100 ha; Cấp phát hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản trên địa bàn tỉnh là 46.000 liều, 5.905 liều tinh bò thịt, 2.070 liều tinh bò sữa; Kết quả công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đợt 1 đạt trên 80%, phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đạt 100%; Thực hiện hỗ trợ 1.886 công trình xử lý chất thải chăn nuôi; Hỗ trợ 46 ha/42 hộ trên địa bàn 8 huyện, thành phố về chương trình nuôi cá giống mới; Hỗ trợ 63 máy tạo ôxi cho 63 hộ trên địa bàn 05 huyện, thành phố; Hỗ trợ 134 máy nông nghiệp.
Để đạt được mục tiêu mà ngành nông nghiệp đã đề ra trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Tiến Phong Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu trong 6 tháng cuối năm các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc sở cần tập trung triển khai công việc với các nội dung trọng tâm sau. Đối với trồng trọt: Cần tập trung quản lý tốt sâu bệnh trên cây lúa mùa, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen và bạc lá; Có kế hoạch triển khai đảm bảo tăng diện tích cây trồng vụ Đông năm 2018, trong đó diện tích gieo trồng các giống lúa chất lượng tăng hơn so với cùng kỳ; Tập trung xây dựng chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trên địa bàn tỉnh. Đối với chăn nuôi: Tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 2; Tiến hành rà soát, đánh giá biến động đàn lợn trên địa bàn tỉnh, từ đó có những tham mưu, đề xuất với lãnh đạo sở có hướng chỉ đạo sát với quy hoạch. Lâm nghiệp cần giữ vững các chỉ tiêu và làm tốt hơn nữa công tác PCCCR. Đối với thủy sản cần tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh phấn đấu nâng cao giá trị sản lượng. Tiếp tục duy trì tỷ lệ người dân dùng nước nước sinh hoạt hợp vệ sinh, và chất lượng nước sinh hoạt. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung xây dựng Đề án mỗi xã một sản phẩm. Công tác Thủy lợi: Tập trung chủ động đảm bảo công tác tưới, tiêu trong những tháng cuối năm. Lĩnh vực quản lý nhà nước: Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng được giao, trong đó các đơn vị liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết 201 cần bám sát và triển khai có hiệu quả đúng với tiến độ, kế hoạch đã đề ra./.

Ngày đăng: 14/08/2018 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 542

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website