Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII


Sáng ngày 22/8/2018, tại Đoàn An Điều dưỡng 18 Phòng không không quân, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Như Ý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở.


 Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Hồng Hải - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng đề ra. Nội dung các Nghị quyết được đánh giá là những vấn đề lớn, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên và có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.Hội nghị là cơ hội giúp các đảng viên, công chức, viên chức nắm vững được những nội dung cơ bản. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, vận dụng đúng đắn trong tổ chức thực hiện để đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
  Sau Hội nghị, các đồng chí tham gia sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc, trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao./.

 

Ngày đăng: 22/08/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 444

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website