Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018


Chiều ngày 04/9/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông năm 2017, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2018. Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các sở: Tài chính, Cục Thống kê; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố và đại diện các đơn vị tham gia dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vụ Đông năm 2017, toàn tỉnh gieo trồng được 17.748,4 ha cây hàng năm, giảm 5,29% so với cùng kỳ. Tổng sản xuất toàn vụ ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, giá trị thu nhập gần 59 triệu đồng/ha. Đối với chính sách hỗ trợ Tái cơ cấu Nông nghiệp, triển khai hỗ trợ giống ngô biến đổi gen với quy mô 5.118,4 ha cho hiệu quả kinh tế cao hơn giống ngô thường; 1.098,5 ha rau, quả hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP. Về hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2017, thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2017, toàn tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ 7.547,8 ha các loại cây vụ Đông trong đó có cây ngô thường, khoai lang, đậu tương, lạc.

Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất; các địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp thực tiễn và điều kiện của từng vùng. Các hoạt động thanh, kiểm tra; công tác BVTV và Kiểm dịch thực vật; công tác thông tin tuyên truyền,… được thực hiện tương đối tốt.

Định hướng sản xuất vụ Đông năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 19.000 ha, tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định: Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất. Trên cơ sở định hướng của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương cần cụ thể hóa cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; các huyện, thành, thị phân công lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất; tăng cường công tác thanh tra; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; bố trí cơ cấu cây trồng, giống, thời vụ phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đồng thời quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Vụ Đông là vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vụ Đông không những góp phần nâng cao giá trị sản xuất mà còn gián tiếp bảo đảm cho 2 vụ còn lại. Với hình thức luân canh hợp lý, giá trị của vụ Đông đang tiếp tục được tăng lên, giảm thiểu được tình trạng sâu bệnh trên đồng ruộng. Chính bởi vậy, bằng các hình thức khác nhau cần duy trì và phát triển diện tích cây vụ Đông. Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người dân, các kỹ thuật trồng cây vụ Đông trên nền đất ướt, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đảm bảo đầu ra cho sản phẩm,…

Vụ Đông 2018 tiếp tục diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp,... Vì vậy, việc tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất vụ Đông 2018 là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát để đạt kế hoạch, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội trên địa bàn./.

Ngày đăng: 04/09/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 478

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website