Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai sản xuất vụ Mùa 2019


Sáng ngày 10/5/2019, Sở nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố; Đại diện một số đơn vị tham gia dịch vụ phục vụ sản xuất trồng trọt và một số HTX điển hình trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT, vụ Mùa năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được trên 33.000 ha cây trồng hàng năm, giảm 4,47% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lúa hơn 25.000 ha với 99,4% diện tích ở trà lúa Mùa sớm. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ 70% giá lúa giống chất lượng, trợ giá cho các xã miền núi đạt gần 17.000 ha chiến 65,1% tỷ lệ cơ cấu giống của tỉnh, các giống lúa truyền thống có chất lượng gạo thấp đã được giảm đáng kể, nhờ đó năng suất lúa vụ Mùa năm 2018 đạt 52,81 tạ/ha, tăng 4.16 tạ/ha so với cùng kỳ, đạt 101,56% kế hoạch; Sản lượng lúa đạt 135.090 tấn, tăng gần 6.000 tấn so với cùng kỳ. Cây ngô, cây rau, cây hàng năm khác,… tuy diện tích có giảm so với cùng kỳ nhưng hầu hết đều cho năng suất cao hơn so với vụ Mùa năm 2017. Tổng giá trị sản xuất vụ Mùa 2018 đạt trên 1.400 tỷ đồng.

Vụ Mùa 2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ được 526.357 kg lúa giống lúa theo Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND; 133.036 kg trợ giá, trợ cước cho 39 xã miền núi,tập trung ở các giống lúa Thiên ưu 8, BC15, HT1, RVT, Nếp IRi352… Thực hiện hỗ trợ 322 máy các loại, bao gồm: 133 máy lên luống, 16 máy làm đất công suất 35 Hp, 149 máy làm đất công suất từ 15 - 35 Hp, 31 máy gặt đập liên hợp, 11 máy cấy 6 hàng và 02 máy gieo hạt.

Với định hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng cây hàng hóa tập trung, chất lượng, có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; Đẩy mạnh việc ứng dụng các TBKH vào trong sản xuất… Vụ Mùa 2019, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 33.500 ha diện tích cây trồng hàng năm. Trong đó: cây lúa 25.700 ha; cây ngô 1.800 ha; rau các loại 2.200 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 145.872 tấn. Tỷ lệ diện tích gieo cấy lúa chất lượng trong vụ Mùa đạt trên 70%. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất vụ Mùa 2019 đạt trên 1.480 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: Sản xuất lúa vụ Mùa sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mưa bão. Vì vậy, ngoài các yếu tố về giống, thời vụ và phân bón, để có một vụ Mùa đạt được kết quả cao, các Công ty TNHH MTV Thủy lợi các địa phương cần tập trung cung cấp đủ nước cũng như tiêu úng kịp thời để đảm bảo tiến độ sản xuất và hoa màu cho bà con; Phòng Nông nghiệp (Kinh tế) các huyện, thành phố chỉ đạo bà con nông dân sản xuất vụ Mùa 2019 đúng trong khung thời vụ; Cùng với đó khuyến cáo bà con chú ý làm đất kỹ, cấy thưa và cấy ít rảnh, tạo quần thể thông thoáng, và đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên năng suất cao trong sản xuất lúa vụ Mùa./.

Ngày đăng: 10/05/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 461

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website