Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị số 28, 30, 33 của Ban Bí thư (khóa XII)


Sáng ngày 27/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XII): Số 28-CT/TW ngày 21/01/2019, số 30-CT/TW ngày 21/01/2019, số 33-CT/TW ngày 18/3/2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở; báo cáo viên là đồng chí Phạm Hồng Hải, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Hồng Hải, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt những điểm cốt lõi của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, được giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/1/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.

          Hội nghị học tập, quán triệt giúp cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở nhận thức và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng.Tăng cường nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc. Đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

          Sau hội nghị, cấp ủy chi bộ, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần học tập, tích cực nghiên cứu để hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và vận dụng vào lĩnh vực công tác./.

Ngày đăng: 28/06/2019 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 577

Tin tức

Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi Hướng dẫn kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website