Hội nghị tập huấn điều tra, đánh giá một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh năm 2019


Điều tra, đánh giá đáp ứng thông tin về một số sản phẩm chủ lực đã được ban hành tại Quyết định số: 2705/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh, nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 56/KH-SNN&PTNT ngày 06/9/2019 về điều tra, đánh giá một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 18/10/2019, tại hội trường tầng 3, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị tập huấn điều tra một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực cho lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Kế hoạch, Tài chính - Kế toán, Văn phòng, Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT; lãnh đạo và chuyên viên phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố; 12 cán bộ làm công tác nông nghiệp các xã, phường, thị trấn có sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được chuyên viên phòng Kế hoạch Sở giới thiệu thông tin 04 loại phiếu thu thập thông tin và hướng dẫn cách thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra đối với 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh năm 2019 gồm: Thanh long ruột đỏ, Chuối tiêu hồng, Trà hoa vàng, Cây sưa giống, Sữa bò. Trong đó sản phẩm Thanh long ruột đỏ, trà hoa vàng, cây sưa giống điều tra phiếu hộ, phiếu xã, phiếu doanh nghiệp và sản phẩm chuối tiêu hồng, sữa bò điều tra phiếu xã, phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các điều tra viên còn được hướng dẫn đánh giá chi tiết về các nội dung thông tin thu thập gồm 3 nhóm: Thứ nhất là diện tích, năng suất, sản lượng, thị trường tiêu thụ; thứ hai là những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất; nhóm thứ ba là định hướng phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng Kế hoạch Sở Nông nghiệp & PTNT trao đổi với các học viên tham gia hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, chuyên viên của phòng kế hoạch Sở cũng trao đổi, giải đáp và cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc gặp phải khi trực tiếp đi phỏng vấn các tổ chức, cá nhân, hộ nông dân sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh.

Thông qua cuộc điều tra này sẽ giúp đánh giá được hiện trạng một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực năm 2019 trên địa bàn tỉnh một cách khoa học, hiệu quả. Qua đó giúp cho các cấp chính quyền biết được hiện trạng thực tế, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của người sản xuất, qua đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ và định hướng phát triển đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh cho năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Ngày đăng: 21/10/2019 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 201

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website