Một số giống cây trồng, giống vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ năm 2020


Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015. Đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và  tăng thu nhập cho người sản xuất, qua đó góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp; Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành quyết định về danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ năm 2020 cụ thể như sau:

- Về danh mục các giống vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ năm 2020 theo Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/10/2019 gồm:

+ Lợn giống cấp bố, mẹ: Lợn nái ngoại hậu bị cấp bố, mẹ (Landrace, Yorkshire và tổ hợp lai của 2 giống này);Lợn đực giống (Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain và tổ hợp lai của các giống này với nhau);

+ Bò sữa và bò đực giống: Bò sữa Holstein Friesian (HF); bò đực giống là các giống bò ngoại lai từ ¾ máu bò ngoại trở lên;

+ Tinh bò thịt, tinh bò sữa để thụ tinh nhân tạo: Tinh các giống lợn ngoại (Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain, Hampshire và tổ hợp lai của các giống này với nhau); Tinh của các giống bò thịt (Brahman, Droughtmaster, Red Angus, Blane Blue Belge); Tinh bò sữa cao sản, phân biệt giới tính Holstein Friesian (HF);

+ Cá giống mới: Cá chép dòng lai 2 máu hoặc 3 máu; cá rô phi đơn tính;

- Về danh mục các giống cây trồng được hỗ trợ theo Quyết định số 471/QĐ-SNN&PTNT ngày 07/10/2019 bao gồm:

+ Giống lúa chất lượng: Vụ Xuân (TBR225, Thiên ưu 8, DQ11, ADI28, DT39 Quế Lâm); vụ Mùa (BC15, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, DQ11, ADI28, DT39 Quế Lâm);

+ Cây rau sản xuất hàng hóa: Cây bí đỏ (Super Dream 59, Super Goldstar 999, PK 366); Cây dưa chuột (VL106, VL118, Top Green); Cây khoai tây (Solara, Marabel); Cây ớt (Hot chilli, Hiểm lai F1 Demon, Hiểm lai F1 Santa 8.0, TN88); Cây cà chua (Savior, Tre Việt Savi-01, cà chua ghép trên gốc cà tím, TN017); Rau ăn lá (Rau cải, súp lơ, su hào, rau muống, rau ngót, rau su su ăn ngọn, rau mồng tơi, rau dền, rau đay, hành)./.

Ngày đăng: 23/10/2019 Tác giả: Ngọc Diệp - Số lần được xem: 265

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website