Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Sáng ngày 13/11/2019, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sau ký kết Quy chế phối hợp số 01/QC-SNN&PTNT-CAT ngày 22/8/2017 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp & PTNT. Giữa 2 đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Công tác đảm bảo an ninh kinh tế; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cơ quan; Công tác phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp; Công tác phối hợp phát huy, xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ngành Nông nghiệp & PTNT. Cụ thể:

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 02 năm qua,thực hiện Quy chế phối hợp các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngành Nông nghiệp trên các lĩnh vực công tác. Xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả, không để phát sinh xảy ra phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác đảm bảo an ninh, chính trị nội bộ được quan tâm, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện nghiêm túc về quản lý cán bộ, công tác học tập nước ngoài, cũng như việc đón các đoàn khách nước ngoài đến công tác và làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT.

Công tác đảm bảo an ninh kinh tế được thực hiện thường xuyên. Hai bên đã thực hiện phối hợp tham gia phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, đấu tranh ngăn chặn hành vi thu mua nông sản trái phép, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước và các hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí: Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huy động sức mạnh của cán bộ công chức, viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT vào cuộc nhằm xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn, an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ quan. Tham mưu, đề nghị 100% trụ sở cơ quan làm việc của ngành Nông nghiệp lắp đặt hệ thống camera giám sát, nhằm phòng ngừa các hoạt động trộm cắp, cháy nổ xảy ra…

Công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, chấp hành pháp luật các lĩnh vực quản lý Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Hai ngành đã thực hiện phối hợp thành lập 11 Đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành. Tiến hành kiểm tra trên các lĩnh vực hoạt động nông nghiệp như: Vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản…

Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh với những nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt nội dung Quy chế phối hợp giữa cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức thống nhất về nhận thức, nắm rõ được nội dung từ đó chủ động vận dụng phối hợp có hiệu quả trong công tác, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn của 2 ngành phải kịp thời trao đổi thông tin liên quan trên mọi lĩnh vực. Chủ động ứng phó với mọi tình huống sảy ra. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chi bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trong quản lý cán bộ, quản lý đảng viên, tiếp xúc làm việc với người nước ngoài; Sở Nông nghiệp & PTNT cần coi trọng công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT cần quan tâm, củng cố bảo vệ, bố trí các đồng chí chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ đi học tập nghiệp vụ. Phấn đấu đến năm 2021, 100% các đồng chí bảo vệ hoạt động chuyên trách của Sở phải được huấn luyện công tác bảo vệ; Phòng an ninh kinh tế, Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT phát huy trách nhiệm, triển khai quy chế. Là đầu mối để giúp lãnh đạo hai ngành thường xuyên trao đổi tình hình liên quan trên các lĩnh vực. Theo dõi kiểm tra đôn đốc thực hiện các nội dung trong quy chế, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện quy chế.

Đồng chí: Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu trong thời gian tới hai đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin về an ninh, trật tự; Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT cần chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Các đơn vị cần Báo cáo các kết quả kịp thời giải quyết thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Với những chủ động phối hợp trong thời gian tới giữa 2 đơn vị, tin tưởng rằng công tác thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ đảm bảo kế hoạch đề ra./.

Ngày đăng: 14/11/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 227

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website