Hội nghị về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai


Sáng ngày 23/7/2020, tại UBND xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai. Tham dự hội nghị có đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Sông Lô; đại diện Đảng ủy, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể liên quan và chủ hộ thuộc các hộ dân tham gia dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng sạt lở xã Quang Yên.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Quyết định số 1491/QĐ-CT ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sắp xếp, ổn định dân cư vùng sạt lở, xã Quang Yên bố trí tái định cư cho 96 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở với tổng mức đầu tư 12.965 triệu đồng, riêng kinh phí hỗ trợ di dân 960 triệu đồng.

Sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, phần kết cấu hạ tầng của dự án đã được Chi cục Phát triển nông thôn hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng vào cuối năm 2014. Tính đến ngày 30/7/2019, UBND xã đã triển khai đến các thôn dân cư, tổ chức họp dân, thông báo về các chủ trương, chính sách, tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển ra nơi ở mới an toàn đã được nhà nước quy hoạch. Đến nay, số hộ làm đơn đăng ký di dời ra nơi ở mới là 21 hộ với 81 khẩu, trong đó đã giao đất cho 12 trường hợp.

Tại hội nghị, chủ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao bày tỏ quan điểm với công tác di dời như: nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ ít nên các hộ không thể đến nơi ở mới để làm nhà, nguồn nước sinh hoạt tại các khu vực được quy hoạch khó khăn, các hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố và công trình phụ trên mảnh đất của hộ.

Khu vực quy hoạch được xây dựng hạ tầng tương đối đảm bảo (hệ thống điện, đường, cống,rãnh thoát nước có quy hoạch chi tiết)

Ông Nguyễn Tiến Toàn, Chủ tịch UBND xa Quang Yên cho biết: Bên cạnh những thuận lợi về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng thì công tác di dời cũng gặp không ít khó khăn. Trong thời gian tới, UBND sẽ tiếp tục cùng MTTQ và các tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở tham gia dự án và lập phương án di dời đối với các hộ có nhu cầu. Đồng thời đề nghị nhà nước tăng thêm phần hỗ trợ kinh phí để di dời, xây dựng công trình nước sinh hoạt, xây dựng nhà và các hạ tầng khác.

Ngày đăng: 24/07/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 51

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website