Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020


Sáng ngày 27/7/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Hải - Tỉnh Uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể Sở và đại diện các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Liễn Sơn, Tam Đảo, Lập Thạch và Phúc Yên.

Đồng chí Trần Thanh Hải – TUV, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức từ thời tiết diễn biến bất thường, diện tích gieo trồng cây hàng năm tiếp tục giảm, thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản không ổn định, công tác tái đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thấp,… Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân nên các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 5.786,6 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân ước đạt 53.585 ha, giảm 1,5%. Giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 2.441,35 tỷ đồng, tăng 0,15 %. Đàn bò sữa và đàn gia cầm tăng mạnh; đàn trâu, đàn bò và đàn lợn giảm so với cùng kỳ; các sản phẩm chăn nuôi như thịt trâu, bò, gia cầm, trứng, sữa tăng so với cùng kỳ, giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 2.652,74 tỷ đồng, tăng 0,8%. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.320 ha, đạt 77,1% KH, giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 340,7 tỷ đồng, tăng 3,45%. Trồng rừng tập trung 452 ha, trồng cây phân tán 982 nghìn cây, giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 51,83 tỷ đồng, tăng 3,61%. Toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 18 sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm OCOP. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Vụ Mùa 2020 hỗ trợ trên diện tích 14,26 nghìn ha các giống lúa chất lượng, cấp phát hỗ trợ 11.504 liều tinh dịch lợn ngoại, 15.810 liều tinh bò thịt, 3.230 liều tinh bò sữa chất lượng cao, hỗ trợ 60 máy tạo oxy cho các hộ nuôi cá thâm canh,…

          Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm, toàn ngành nông nghiệp cần phải nỗ lực trên tất cả các mặt công tác, trọng tâm là tập trung chỉ đạo, điều hành thúc đẩy sản xuất phát triển, chủ động các biện pháp khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Trong đó tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, mở rộng các mô hình sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP và liên kết theo chuỗi giá trị. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê, gom ruộng sản xuất tập trung để tạo khối lượng hàng hóa lớn, sức cạnh tranh cao, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa vào sản xuất. Tập trung chỉ đạo sản xuất chăn nuôi theo hướng ưu tiên trang trại, tập trung, công nghiệp, áp dụng chăn nuôi an toàn, thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Tiếp tục mở rộng diện tích thủy sản nuôi thâm canh, bán thâm canh. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thủy sản nhất là kiểm soát đầu vào phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm. Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%. Nâng cao công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP; công tác XDCB, thủy lợi, đê điều và PCTT; Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng các chương trình dự án, mô hình sản xuất có hiệu quả đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quản quản lý ngành.

          Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những vướng mắc cần tháo gỡ, đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: Sản suất nông nghiệp trong thời gian tới tiếp tục diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra toàn ngành cần tăng cường kỷ cương nề nếp, nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần tập trung thúc đẩy sản xuất xuất vụ Đông, tăng cường tuyên truyền cho người dân mở rộng diện tích; tiếp tục thực hiện tốt  công tác phòng trừ dịch bệnh, lũ lụt; triển khai có hiệu quả công tác tái đàn lợn, đồng thời có văn bản chỉ đạo về việc tăng đàn gia cầm quá nóng thời gian qua; hướng dẫn chuyển đổi đất lúa sang sản xuất thủy sản để mở rộng diện tích nuôi trồng; tập trung rà soát kỹ về diện tích rừng các loại,… Chi cục Thủy lợi và các Công ty TNHH MTV Thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, vận hành an toàn các hồ chứa và khai thác các công trình thủy lợi nhất là trong mùa mưa bão. Đẩy mạnh chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP; tiếp tục xây dựng và hoàn thành cơ chế, chính sách về tái cơ cấu ngành giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh ban hành./.

Ngày đăng: 28/07/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 63

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website