Hội nghị triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020


Sáng ngày 18/8/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020. Ông Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện sở, ngành liên quan: Cục Thống kê tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế), Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố; đại diện các Công ty TNHH MTV Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp& PTNT, sản xuất vụ Đông 2019 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, dịch hại trên cây trồng phức tạp,… Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương; sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và sự cố gắng nỗ lực của bà con nông dân trong tỉnh, vụ Đông 2019 đã đạt được một số kết quả: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 15.207,0 ha, đạt 84,48 % so với kế hoạch, trong đó diện tích cây Ngô 5.145,1 ha, sản lượng đạt 27.171,5 tấn; cây Khoai lang 1.576,2 ha, sản lượng đạt 19.020,1 tấn;cây Đậu tương 735,0 ha, sản lượng đạt 1.497,4 tấn; cây Lạc 202,1 ha, sản lượng đạt 399,4 tấn; cây Rau các loại 5.145,1 ha, sản lượng 119.026,4 tấn. Tổng giá trị sản xuất vụ Đông năm 2019 (tính theo giá thực tế) ước đạt 1.150 tỷ đồng.

Về kết quả hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổng diện tích hỗ trợ sản xuất rau, quả hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGap là 1.935,8 ha, trong đó cây Bí đỏ 1.009,0 ha; cây Dưa chuột 232,0 ha; cây Cà chua 59,0 ha; cây Ớt 81,0 ha; cây Khoai tây 70,0 ha và Rau ăn lá 484,8 ha. Qua hạch toán kinh tế cho thấy, các loại cây rau quả sản xuất hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGap đều cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, cụ thể cây Bí đỏ đạt 50 triệu/ha, cây Dưa chuột 120 triêu/ha, cây Khoai tây đạt 78 triệu/ha, cây Cà chua đạt 240 triệu/ha và cây Ớt đạt 180 triệu/ha.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Vĩnh Phúc, sản xuất vụ Đông 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu toàn cầu, dịch bệnh gây hại, thị trường nông sản bấp bênh,….., trong thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến khó lường nên gây ảnh hưởng cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Để hoàn thành mục tiêu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 16.000 ha, tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt trên 1.200,0 tỷ đồng, ngành Nông nghiệp cần tập trung tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất; bố trí cơ cấu cây trồng, giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, làm tốt các dịch vụ sản xuất, gắn liền với công tác quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận với các nội dung như: Xem xét đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh danh sách các xã được hưởng hỗ trợ sản xuất rau ăn lá theo hướng hữu cơ; Công tác tưới phục vụ sản xuất vụ Đông; Các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2020; Kế hoạch tổ chức diệt chuột đợt 3; phát triển trồng cây ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Chi cục Trồng trọt & BVTV, Trung tâm Khuyến nông thống nhất nội dung hỗ trợ, tránh trùng lặp để hướng dẫn các địa phương trong công tác triển khai hỗ trợ sản xuất vụ Đông và hỗ trợ rau ăn lá theo hướng hữu cơ năm 2020; Các huyện, thành phố cần căn cứ vào khung lịch thời vụ và diễn biến thời tiết để bố trí thời vụ cho phù hợp với từng địa phương trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi từ trồng cây ngô hạt sang trồng cây ngô sinh khối, tận dụng triệt để cơ chế hỗ trợ về sản xuất cây rau, tăng cường tuyên truyền nhân dân trồng cây khoai lang để tăng diện tích trong sản xuất vụ Đông; các Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi chủ động hỗ trợ các huyện, thành phố trong công tác tiêu úng đầu vụ và đảm bảo nước tưới cho cuối vụ./.

Ngày đăng: 19/08/2020 Tác giả: Hồng Đức-Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 111

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website