Các địa phương trong tỉnh tích cực thu hoạch lúa mùa


Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống đồng để thu hoạch lúa vụ mùa. Quá trình thu hoạch diễn ra trong điều kiện các địa phương đã áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất..

Vụ Mùa 2020 bị tác động bởi diễn biến khó lường của yếu tố thời tiết, sâu bệnh nên ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.Tuy nhiên, vụ mùa 2020,với sự nỗ lực của bà con nông dân cùng với các các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh. Các địa phương đã chủ động sử dụng các bộ giống ngắn ngày chất lượng cao, áp dụng phương pháp kỹ thuật chăm sóc để có thêm một mùa vàng bội thu.Theo đánh giá sơ bộ, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Mùa đạt trên 23.970,66 ha, năng suất lúa ước đạt 54,08 tạ/ha, sản lượng đạt gần 129.629 tấn.

Trên những cánh đồng từ xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đến xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc các máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất

Bà con nông dân phấn khởi chuyển thóc về nhà, vụ mùa năm nay được đánh giá là được mùa năng suất các huyện đều tăng so với vụ mùa năm 2019, đặc biệt có vùng năng suất còn cao hơn vụ Đông Xuân năm 2019-2020

Bà con nông dân vui mừng vì lúa vụ mùa năm nay những giống lúa chất lượng cao gieo trồng đều được mùa, bà con nông dân xã Đại Tự, huyện Yên Lạc và xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường đang phơi lúa thu hoạch năm nay của gia đình

 

Ngày đăng: 24/09/2020 Tác giả: Hồng Đức - Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 62

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website