Kế hoạch diệt chuột năm 2018

Hướng dẫn tổ chức diệt chuột năm 2018 đảm bảo an toàn
18/04/2018
Hướng dẫn tổ chức diệt chuột năm 2018 đảm bảo an toàn
Xem chi tiết »
Văn bản tổ chức triển khai diệt chuột tập chung đợt 1 năm 2018
04/04/2018
Văn bản tổ chức triển khai diệt chuột tập chung đợt 1 năm 2018
Xem chi tiết »
Quyết định thành lập các Tổ công tác thực hiện tổ chức diệt chuột năm 2018
04/04/2018
Quyết định thành lập các Tổ công tác thực hiện tổ chức diệt chuột năm 2018
Xem chi tiết »
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai tổ chức diệt chuột năm 2018
04/04/2018
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai tổ chức diệt chuột năm 2018
Xem chi tiết »
Kế hoạch thực hiện diệt chuột năm 2018
03/04/2018
Kế hoạch thực hiện diệt chuột năm 2018
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày: