Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 598/STTTT-TTBCXB Công văn số 598/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Quyết định số 757; Sổ tay ứng phó với rủi ro thiên tai; Thi hành án dân sự; Giải báo chí của Quân khu 2 09/07/2020 Sở - Ngành
Đào Văn minh
2 303/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 303/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo sản xuất; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; 07/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
3 525/CBTTNS-CS Công văn số 525/CBTTNS-CS, V/v Cẩm nang hướng dẫn an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 07/07/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Thanh Hòa
4 1484/QĐ-UBND Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 23/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
5 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN Hướng dẫn liên ngành số 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN, Hướng dẫn triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh 17/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 98/KH-UBND Kế hoạch số 98/KH-UBND, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 12/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
7 27/PCTT&TKCN-VPTT Văn bản số 27/PCTT&TKCN-VPTT, Vv chủ động phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình trong mùa mưa bão năm 2020 12/06/2020 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Trần Thanh hải
8 996/SNN&PTNT-VP Công văn số 996/SNN&PTNT-VP, V/v cài đặt sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh 09/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đinh Gia Thành
9 992/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 992/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2020 09/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 54/KL-TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 07/08/2019 Ban Chấp Hành Trung Ương
Trần Quốc Vượng