Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 45/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2018) 07/11/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn trực
2 02/HD-CCTT&BVTV Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số sâu, bệnh hại trên cây rau vụ Đông 2018 07/11/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn Trực
3 12/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Ban hanh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật 05/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
4 1680/SNN&PTNT-TCCB V/v đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 25/10/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 29/TB-CCTT&BVTV Thông báo về cao điểm sâu, bệnh hại cây trồng vụ Đông năm 2018 24/10/2018 Phan Văn Trực
6 42/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2018) 17/10/2018 Phan Văn Trực
7 10/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng ( Từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2018) 16/10/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn Trực
8 41/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hính sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2018) 12/10/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn Trực
9 38/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày ( Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2018) 19/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn Trực
10 09/TB-CCTT& BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng ( Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018) 17/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn Trực