Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 32/TB-VPTT Thông báo Về diễn biến bão số 6 (MANGKHUT) và tình hình mưa, lũ trên diện rộng ( Phát hành lúc 19 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2018) 17/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
2 09/TB-CCTT& BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng ( Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018) 17/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Phan Văn Trực
3 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 Công điện khẩn Số: 12/CĐ - PCTT hồi 7 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2018 14/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Văn Khước
4 07/L- PCTT hồi 13 giờ ngày 12/9/2018 Lệnh xả tràn 07/L- PCTT hồi 13 giờ ngày 12/9/2018 12/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
5 06/L-PCTT hồi 13 giờ ngày 13 giờ ngày 12/9/2018 Lệnh xả đệm qua tràn 06/L-PCTT hồi 13 giờ ngày 13 giờ ngày 12/9/2018 12/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
6 05/L - PCTT hồi 13 giờ 00 ngày 19/9/2018 Lệnh xả đệm qua tràn 05/L - PCTT hồi 13 giờ 00 ngày 19/9/2018 12/09/2018 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đức Sinh
7 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2018 Công Điện số 11/CĐ- VPTT hồi 7 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2018 12/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
8 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018 10/CĐ- VPTT hồi 13 giờ ngày 11/9/2018 11/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
9 30/TB- VPTT Thông báo về gió mùa đông bắc và mưa, dông ( Bản tin phát hồi: 7 giờ 30 ngày 06 tháng 9 năm 2018) 06/09/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Đức Sinh
10 2026/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018 31/08/2018 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước