Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 3939/UBND-NN2 V/v thực hiện thông báo số 3913/TB-BNN-VP ngày 24/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/06/2018 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
2 235/SXD-QLCL Công văn số 235/SXD-QLCL ngày 19/01/2016, Đề nghị nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo ý kiến chỉ đạo của CT UBND tỉnh VP 19/01/2016 Sở - Ngành
3 số: 653/BC-CTK Báo cáo số: 653/BC-CTK ngày 22/12/2015, Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015. 22/12/2015 Sở - Ngành
4 Số: 551/STTTT-BCXB Văn bản số: 551/STTTT-BCXB ngày 16 tháng 12 năm 2015, Về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống cúm gia cầm lây sang người 16/12/2015 Sở - Ngành
5 Số: 26/KH-SNV Văn bản số: 26/KH-SNV ngày 16 tháng 12 năm 2015, Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn về cải cách hành chính năm 2016. 16/12/2015 Sở - Ngành
6 Số: 1935/BC-QLTT Báo cáo số 1935/BC-QLTT ngày 10/12/2015, Báo cáo kết quả Hội nghị tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống phân bón giả, kém chất lượng. 16/12/2015 Sở - Ngành
7 Số: 170/BC-SNV Văn bản số: 170/BC-SNV ngày 03 thang 12 năm 2015, Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc. 03/12/2015 Sở - Ngành
8 1871/CBLS-XD-TC Văn bản số 1871/CBLS-XD-TC ngày 30/6/2015 của Sở Xây dựng - Sở Tài Chính Vĩnh Phúc Công bố giá vật liệu XD tháng 6 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/06/2015 Sở - Ngành
9 1571/CBLS-XD-TC Văn bản số 1571/CBLS-XD-TC ngày 03/5/2015 của Sở Xây dựng - Sở Tài chính Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 03/06/2015 Sở - Ngành
10 08/TB-VPTT Thông báo số 08/TB-VPTT ngày 22/5/2015 của Văn phòng BCĐ 389 tỉnh Vĩnh Phúc công bố đường dây nóng 22/05/2015 Sở - Ngành