• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 03/12/2018
Văn bản số: 170/BC-SNV ngày 03 thang 12 năm 2015, Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc.
Số ký hiệu Số: 170/BC-SNV Ngày ban hành 03/12/2015
Loại văn bản Văn bản khác trên Sở Ngày có hiệu lực 03/12/2015
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 03/12/2018