• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 16/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2018
Văn bản số: 551/STTTT-BCXB ngày 16 tháng 12 năm 2015, Về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Số ký hiệu Số: 551/STTTT-BCXB Ngày ban hành 16/12/2015
Loại văn bản Văn bản khác trên Sở Ngày có hiệu lực 16/12/2015
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 16/12/2018