• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/12/2018
Báo cáo số: 653/BC-CTK ngày 22/12/2015, Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015.
Số ký hiệu số: 653/BC-CTK Ngày ban hành 22/12/2015
Loại văn bản Văn bản khác trên Sở Ngày có hiệu lực 22/12/2015
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 22/12/2018