• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
V/v thực hiện thông báo số 3913/TB-BNN-VP ngày 24/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu 3939/UBND-NN2 Ngày ban hành 01/06/2018
Loại văn bản Văn bản khác trên Sở Ngày có hiệu lực 01/06/2018
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Bùi Hồng Đô
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://nnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2014/cong van thuc hien thong bao.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">