• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/01/2020
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Thông báo số 2/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày
Số ký hiệu 2/TB-CCTT&BVTV Ngày ban hành 15/01/2020
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực 15/01/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Bá Tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực