Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 925 văn bản

Công văn 1689/SNN&PTNT-CNTY

1689/SNN&PTNT-CNTY, V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật

Ngày ban hành: 23/09/2020

Ngày có hiệu lực: 23/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV

1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2020

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1539/SNN&PTNT-QLCL

Văn bản số 1539/SNN&PTNT-QLCL, Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 03/09/2020

Ngày có hiệu lực: 03/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1514/SNN&PTNT-CNTY

Văn bản số 1514/SNN&PTNT-CNTY, V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày có hiệu lực: 28/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 723/STTTT-TTBCXB

V/v hưởng ứng triển lãm sách trực tuyến

Ngày ban hành: 25/08/2020

Ngày có hiệu lực: 25/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 266/BC-SNN&PTNT

BC số 266/BC-SNN&PTNT, Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày ban hành: 20/08/2020

Ngày có hiệu lực: 20/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1313/SNN&PTNT-CCTS

Công văn số 1313/SNN&PTNT-CCTS, V/v ứng phó mưa bão trong NTTS

Ngày ban hành: 31/07/2020

Ngày có hiệu lực: 31/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY

Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 303/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 303/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo sản xuất; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi;

Ngày ban hành: 07/07/2020

Ngày có hiệu lực: 07/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực