Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 249 văn bản

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa X, XI, XII năm 2020

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày có hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 00000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa IX,X,XI năm 2020

Ngày ban hành: 31/08/2020

Ngày có hiệu lực: 31/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 00000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa VIII,IX,X năm 2020

Ngày ban hành: 30/07/2020

Ngày có hiệu lực: 30/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 20/TB-CCTTBVTV

Thông báo số 20/TB-CCTTBVTV, về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa 2020

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày có hiệu lực: 20/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa V,VI,VII năm 2020

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày có hiệu lực: 29/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa IV, V, VI năm 2020

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày có hiệu lực: 03/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 04/TB-VPTT

Thông báo tình hình mưa, dông trên diện rộng ( Hồi 9h ngày 23/3/2019)

Ngày ban hành: 23/03/2020

Ngày có hiệu lực: 23/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 02/TB-VPTT

Thông báo về tin gió mùa Đông Bắc ( Hồi 9h ngày 09/3/2020)

Ngày ban hành: 09/03/2020

Ngày có hiệu lực: 09/03/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 0000

Thông báo và dự báo khí hậu mùa III,IV,V năm 2020

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực: 03/02/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông báo 1/TB-CCTTBVTV

Thông báo 1/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020)

Ngày ban hành: 16/01/2020

Ngày có hiệu lực: 16/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực