Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1313/SNN&PTNT-CCTS Công văn số 1313/SNN&PTNT-CCTS, V/v ứng phó mưa bão trong NTTS 31/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 303/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 303/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo sản xuất; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; 07/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
3 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN Hướng dẫn liên ngành số 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN, Hướng dẫn triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh 17/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 996/SNN&PTNT-VP Công văn số 996/SNN&PTNT-VP, V/v cài đặt sử dụng ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh 09/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đinh Gia Thành
5 992/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 992/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2020 09/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 875/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020 22/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
7 135/BC-SNN&PTNT Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT, Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 18/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 816/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 816/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 14/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 750/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 750/SNN&PTNT-CNTY, V/v phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 05/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
10 495/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 495/SNN&PTNT-QLCL, Triển khai KH "Tháng hành động vì ATTP" năm 2020 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý