Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1689/SNN&PTNT-CNTY 1689/SNN&PTNT-CNTY, V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật 23/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
2 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020 10/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020 10/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 1539/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 1539/SNN&PTNT-QLCL, Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm 03/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
5 1514/SNN&PTNT-CNTY Văn bản số 1514/SNN&PTNT-CNTY, V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh 28/08/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
6 723/STTTT-TTBCXB V/v hưởng ứng triển lãm sách trực tuyến 25/08/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đào Văn Minh
7 266/BC-SNN&PTNT BC số 266/BC-SNN&PTNT, Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020 20/08/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
8 1313/SNN&PTNT-CCTS Công văn số 1313/SNN&PTNT-CCTS, V/v ứng phó mưa bão trong NTTS 31/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
9 1307/SNN&PTNT-CNTY Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh 30/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 303/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 303/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo sản xuất; phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; 07/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải