Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 29/2020/QĐ-UBND Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm NN trên địa bàn tỉnh VP 06/07/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
2 1484/QĐ-UBND Quyết định số 1484/QĐ-UBND, Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 23/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
3 98/KH-UBND Kế hoạch số 98/KH-UBND, Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 12/06/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
4 21/2020/QĐ-UBND Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND, Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triểnđất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 29/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
5 5/CT-UBND Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ) 29/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
6 844/QĐ-UBND Quyết định số 844/QĐ-UBND, Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025( KÝ SỐ) 07/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn khước
7 2254/UBND-NN2 Công văn số 2254/UBND-NN2, V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.( KÝ SỐ) 31/03/2020 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô
8 1/CĐ-CTUBND Công điện số 1/CĐ-CTUBND, về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh. 31/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì
9 2129/UBND-VX3 Công văn 2129/UBND-VX3, V/v tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh..( KÝ SỐ)(HỎA TỐC) 27/03/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
10 1948/UBND-VX1 Văn bản số 1948/UBND-VX1, V/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (KÝ SỐ)(HỎA TỐC) 24/03/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn