Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 309/UBND-NN2 309/UBND-NN2, V/v thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 15/01/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
2 233/UBND-NN1 V/v xây dựng Kế hoạch để triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 14/01/2021 UBND Tỉnh
Lê Văn Thanh
3 03/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các Công ty TNHHMTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021 05/01/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
4 9233/UBND-NN3 V/v thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 08/12/2020 UBND Tỉnh
Lê Văn Thanh
5 2942/QĐ-CT Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 27/11/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
6 2935/QĐ-UBND Quyết định số 2935/QĐ-UBND, Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và qui chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 27/11/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
7 282/BC-UBND Báo cáo 282/BC-UBND, Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 11/11/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
8 37/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 09/10/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
9 2194/QĐ-CT Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT 28/08/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
10 130/KH-UBND Kế hoạch 130/KH-UBND, Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị 29/07/2020 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn