Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 786/SNN&PTNT-TT&BVTV V/v tăng cường phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2018 28/05/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
22 733/SNN&PTNT-CNTY V/v Phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 21/05/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
23 919/SNN&PTNT-VP Văn bản số 919/SNN&PTNT-VP ngày 27/7/2016, V/v Phân công lịch trực cơn bão số 1 27/07/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
24 471/SNN&PTNT-VP Văn bản số 471/SNN&PTNT-VP ngày 28/4/2016, V/v Phân công lãnh đạo Sở trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016 28/04/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
25 424/SNN&PTNT-QLCL Công văn số 424/SNN&PTNT-QLCL ngày 19/4/2016, V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP 19/04/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
26 390/SNN&PTNT-KH Văn bản số 390/SNN&PTNT-KH ngày 11/4/2016, XD danh mục các khoản viện trợ PCPNN để kêu gọi tài trợ 11/04/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
27 387/SNN&PTNT-TCCB Văn bản số 387/SNN&PTNT-TCCB ngày 11/4/2016, Thực hiện chế độ chính sách 6 tháng đầu năm 2016 11/04/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
28 316/SNN&PTNT-TTNN&PTNT Công văn số 316/SNN&PTNT-TTNN&PTNT ngày 28/3/2016, V/v Đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn thông tin 28/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
29 247/SNN&PTNT-KNKN Công văn số 247/SNN&PTNT-KNKN ngày 15/3/2016, Đăng ký đề tài khoa học CN, MT năm 2017 15/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
30 240/SNN&PTNT-KH Văn bản số 240/SNN&PTNT-KH ngày 14/03/2016, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2016 14/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc