Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 473/QĐ-SNN&PTNT Ban hành danh mục các giống vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ năm 2020 09/10/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
2 699/QĐ-SNN&PTNT Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin - Truyền thông của Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc 02/12/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Tiến Phong
3 100/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 100/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2016, Thành lập BCĐ phòng trừ dịch hại cây trồng vụ ĐX năm 2015-2016 26/04/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
4 34/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 34/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/02/2016, Phê duyệt KH công khai Bản kê tài sản, thu nhập năm 2015 19/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
5 28/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 28/QĐ-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 02/02/2016, Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân thuộc Sở NN & PTNT VP năm 2015 02/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
6 27/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 27/QĐ-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 02/02/2016, Tặng Giấy khen của GĐ Sở cho tập thể và cá nhân thuộc Sở NN & PTNT VP năm 2015 02/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
7 26/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 26/QĐ-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 02/02/2016, Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân thuộc Sở NN & PTNT VP năm 2015 02/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
8 18/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 18/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/01/2016, Ban hành KH thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016 19/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
9 số: 646/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số: 646/QĐ-SNN&PTNT ngày 31 tháng 12 năm 2015, Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc. 31/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
10 399/QĐ-BBT Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập, Tổ thư ký Cổng giao tiếp điện tử và Bản tin NN&PTNT Vĩnh Phúc 16/09/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý