Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 0000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa X, XI, XII năm 2020 30/09/2020 Bộ - Ngành
2 00000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa IX,X,XI năm 2020 31/08/2020
3 00000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa VIII,IX,X năm 2020 30/07/2020 Bộ - Ngành
4 20/TB-CCTTBVTV Thông báo số 20/TB-CCTTBVTV, về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa 2020 20/07/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
5 0000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa V,VI,VII năm 2020 29/04/2020
6 0000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa IV, V, VI năm 2020 03/04/2020
7 04/TB-VPTT Thông báo tình hình mưa, dông trên diện rộng ( Hồi 9h ngày 23/3/2019) 23/03/2020 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đại Nghĩa
8 02/TB-VPTT Thông báo về tin gió mùa Đông Bắc ( Hồi 9h ngày 09/3/2020) 09/03/2020 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Nguyễn Đại Nghĩa
9 0000 Thông báo và dự báo khí hậu mùa III,IV,V năm 2020 03/02/2020 Văn bản do bộ, ban ngành khác ban hành
10 1/TB-CCTTBVTV Thông báo 1/TB-CCTTBVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020) 16/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ