Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 750/TT-CLT Văn bản số 750/TT-CLT, V/v Gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Hè Thu, Mùa 2019 của Cục trồng trọt 21/06/2019 Cục Trồng trọt
Trần Xuân Định
2 2559-CV/TU Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi 21/05/2019 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
3 581/TT-CLT Tăng cường công tác chỉ đạo SX cuối vụ ĐX 2018-2019 và triển khai KH SX vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019 20/05/2019 Cục Trồng trọt
Nguyễn Như Cường
4 3497/UBND-NN2 V/v tạm dừng các nội dung hỗ trợ đối với chăn nuôi lợn theo Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh. 17/05/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
5 599/TCTL-PTT Giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp 25/04/2019 Sở - Ngành
Cao Chí Công
6 912/BVTV-TV Phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa ĐX 2018-2019 17/04/2019 Cục Trồng trọt
Hoàng Trung
7 709/TCTS-NTTS Triển khai một số quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT 25/03/2019 Bộ - Ngành
Trần Đình Luân
8 1944/UBND-NN2 V/v tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp 25/03/2019 Bùi Hồng Đô
9 10/BCDD-TTGV Triển khai đồng bộ các phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi 18/03/2019 Hoàng Phương
10 1486/UBND-NN2 V/v giao trách nhiệm cho người đứng đầu và chế độ báo cáo trong thực hiện ứng phó khẩn cấp với Dịch tả lợn Châu Phi 08/03/2019 UBND Tỉnh
Bùi Hồng Đô