Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 17/TB-SNN&PTNT Thông báo số 17/TB-SNN&PTNT, kết luận của Giám đốc Sở NN & PTNT về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần quốc Vệ
2 1/TB-SNN&PTNT Thông báo sô 1/TB-SNN&PTNT, lịch tiếp công dân năm 2020 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT 02/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Trần Thanh Hải
3 03/TB-SNN&PTNT Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT 07/01/2019 Trần Thanh Hải
4 589/SNN&PTNT-TCCB V/V Thông báo danh sách viên chức thi sát hạch công chức năm 2018 20/04/2018 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đinh Gia Thành
5 45/TB-SNN&PTNT Thông báo số 45/TB-SNN&PTNT ngày 22/7/2016, V/v giao chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở NN & PTNT tỉnh VP 22/07/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
6 41/TB-HĐTTVC Thông báo số 41/TB-HĐTTVC ngày 8/7/2016, Thông báo đề cương ôn tập thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2016 14/07/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
7 02/TB-TTPCTT Thông báo số 02/TB-TTPCTT ngày 29/01/2016, TB không khí lạnh tăng cường và rét ( Hồi 13h ngày 29/01/2016) 29/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
8 15/TB-BVTV Thông báo số 15/TB-BVTV ngày 28/01/2016, Thông báo về việc khai báo kiểm dịch thực vật 2016 28/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
9 02/PCTT-TB Thông báo tình hình thời tiết cực đoan ( Phát hồi 15h ngày 03/7/2015) 03/07/2015 Văn phòng
10 341/CBLS-XD-TC Văn bản số 341/CBLS-XD-TC ngày 29/01/2015 của Sở Xây dựng và Sở Tài Chính 29/01/2015 Sở - Ngành