Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 02/QCPH-VPUB-KL Quy chế số 02/QCPH-VPUB-KL ngày 24/5/2016, Phối hợp giữa Văn phòng UBQG TKCN và Cục Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 24/05/2016 Bộ - Ngành
2 số: 393/UBND-NN5 Văn bản số: 393/UBND-NN5 ngày 16/01/2016, Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 16/01/2016 UBND Tỉnh
3 21/BC-UBND Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất của nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh VP 15/04/2015 UBND Tỉnh
4 /03 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) 28/11/2013 Quốc hội
5 586/CTHĐ-UBND Chương trình hành động Số: 586/CTHĐ-UBND, Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 04/03/2011 UBND Tỉnh