Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 49/BC-CCTT&BVTV Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ thực vật vụ Mùa năm 2020 14/10/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
2 266/BC-SNN&PTNT BC số 266/BC-SNN&PTNT, Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020 20/08/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 234/CTK Báo cáo số 234/CTK, về tình hình KTXH tỉnh VP tháng 5 và 5 tháng 5 năm 2020 25/05/2020 Hà Thị Hồng Nhung
4 135/BC-SNN&PTNT Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT, Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 18/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 2719/BC-BNN-KTHT Báo cáo số 2719/BC-BNN-KTHT, sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” 20/04/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trần Thanh Nam
6 33/BC-KTHT-HTTT Báo cáo 33/BC-KTHT-HTTT, Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản 17/04/2020 Lê Đức thịnh
7 140/CTK Báo cáo 140/CTK tình hình KTXH quý 1 30/03/2020 Hà Thị Hồng Nhung
8 62/BC-UBND Báo cáo 62/BC-UBND, Tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (KÝ SỐ) 20/03/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
9 32/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 32/BC-SNN&PTNT, kết quả sản xuất Vụ Đông Xuân 2020 26/02/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 12/BC-CCTL BC số 12/BC-CCTL, Tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi và tiến độ gieo cấy trên địa bàn tỉnh ngày 10/02/2020 10/02/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Đại Nghĩa