Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 14-CTR/TU Chương trình số 14-CTR/TU ngày 24/5/2016, về việc Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" 24/05/2016 Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
22 2443/CTTR-UBND Chương trình số 2443/CTTR-UBND ngày 22/4/2016, Chương trình Hoạt động đối ngoại năm 2016 22/04/2016 UBND Tỉnh
23 48/TT-UBBC Văn bản số 48/TT-UBBC ngày 8/4/2016, Trang trí khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/2016 UBND Tỉnh
24 185/UBND-NN&PTNT Công văn số 185/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương ngày 17/02/2016, Tiếp tục chỉ đạo SX vụ ĐX 2015-2016 17/02/2016 UBND Huyện
25 10/BCHPCTT&TKCN Công văn số 10/BCHPCTT&TKCN của BCHPCTT&TKCN huyện Tam Dương ngày 02/02/2016, Về việc Đối phó với diễn biến thời tiết bất thuận 02/02/2016 UBND Huyện
26 78/UBND-NNPTNT Công văn số 78/UBND-NNPTNT của UBND huyện Sông Lô ngày 25/01/2016, V/v Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi 25/01/2016 UBND Huyện
27 số: 2012/BC-TLLS Báo cáo số: 2012/BC-TLLS ngày 30/12/2015, Báo cáo phương án lấy nước phục vụ gieo cây vụ đông xuân năm 2015-2016. 30/12/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
28 Số: 158/BC-CCTY Văn bản số: 158/BC-CCTY ngày 18 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả công tác phòng, chống bệnh dại 2015. 18/12/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
29 Số: 979/UBND-NN&PTNT Văn bản số: 979/UBND-NN&PTNT của Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. 14/12/2015 UBND Huyện
30 967/UBND-NN&PTNT Báo cáo số 967/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Bình Xuyên ngày 17/7/2014 về việc Báo các chính thức diện tích cây trồng vụ Mùa 2014 17/07/2014 UBND Huyện