Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 1035/CTr-BCĐ Chương trình 1035/CTr-BCĐ ngày 29/02/2016, Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2016 29/02/2016 UBND Tỉnh
32 820/CTHĐ-UBND Chương trình số 820/CTHĐ-UBND cuarUBND tỉnh ngày 05/02/2016, Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 05/02/2016 UBND Tỉnh
33 775/CTr-UBND Chương trình số 775/CTr-UBND ngày 02/02/2016, Chương trình công tác dân số - KHHGĐ tỉnh VP giai đoạn 2016-2020 02/02/2016 UBND Tỉnh
34 số: 8412/UBND-PC2 Văn bản số: 8412/UBND-PC2 của UBND tỉnh ngày 31/12/2015, Về việc thực hiện công tác PCCC&CHCN mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu năm 2016 31/12/2015 UBND Tỉnh
35 số: 8369/CTr-UBND Văn bản số: 8369/CTr-UBND của UBND tỉnh ngày 31/12/2015, Chương tình hành động vì trẻ em Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 31/12/2015 UBND Tỉnh
36 Số: 8020/UBND-TH1 Văn bản số: 8020/UBND-TH1 ngày 18 tháng 12 năm 2015, Về việc hợp đồng lao động 5 năm tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị. 18/12/2015 UBND Tỉnh
37 Số: 7984/UBND-NN3 Văn bản số: 7984/UBND-NN3 ngày 17 tháng 12 năm 2015, Về việc triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2015” trên địa bàn tỉnh. 17/12/2015 UBND Tỉnh
38 Số: 7909/UBND-NC1 Văn bản số: 7909/UBND-NC1 ngày 14 tháng 12 năm 2015, Về việc vị trí nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng xưởng sấy, chiết lá dâu và nhà máy sản xuất thuốc điều trị tiểu đường từ lá dâu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Ngọc Thiện. 14/12/2015 UBND Tỉnh
39 Số: 201/TTr-UBND Tờ trình số: 201/TTr-UBND ngày 07/12/2015, Về việc điều chỉnh kế hoạch giao biên chế công chức năm 2016 07/12/2015 UBND Tỉnh
40 14/PCTT-VP Văn bản số 14/PCTT-VP ngày 18/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác PCTT & TKCN năm 2015 18/06/2015 UBND Tỉnh