Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 144/HD-BVTV Hướng dẫn số 144/HD-BVTV ngày 08/07/2016, về việc Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. 08/07/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
2 82/BVTV Văn bản số 82/BVTV của Chi cục BVTV ngày 22/4/2016, Phương án BVTV vụ Mùa, vụ Đông năm 2016 22/04/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
3 21/HCTH-TTNN&PTNT Văn bản số 21/HCTH-TTNN&PTNT ngày 11/4/2016, V/v giao ông Lê Doãn Khoa theo dõi chỉ đạo công tác phòng thống kê 11/04/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
4 126/CTPY-QLN Công văn số 126/CTPY-QLN của Cty Thủy lợi Phúc Yên ngày 16/3/2016, V/v Tăng cường tưới vụ xuân 2016 16/03/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
5 91/CTPY-QLN Công văn số 91/CTPY-QLN ngày 25/02/2016, Cấp nước tưới dưỡng vụ Xuân năm 2016 25/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
6 84/CTPY-QLN Công văn số 84/CTPY-QLN ngày 23/02/2016, Đôn đốc tiến độ gieo cấy vụ Xuân năm 2016 23/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
7 44/BC-CCTL Báo cáo số 44/BC-CCTL ngày 22/02/2016, Tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ sản xuất vụ xuân 2016 22/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
8 40/BC-CCTL Báo cáo số 40/BC-CCTL của chi cục Thủy Lợi ngày 19/02/2016, BC tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ Xuân 2016 19/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
9 37/BC-CCTL Báo cáo số 37/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi ngày 16/02/2016, Bc tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ Xuân 2016 16/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
10 26/BC-CCTL Báo cáo số 26/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi ngày 03/02/2016, BC tình hình khí tượng thủy văn, công tác tưới phục vụ SX vụ Xuân 2016 03/02/2016 Đơn vị trực thuộc Sở