Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 02/TR-QPCTT Phê duyệt KH thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh VP năm 2017 01/08/2017
2 154/TTR-UBND Tờ trình số 154/TTR-UBND ngày 16/6/2016, về việc Đề nghị cho ý kiến về chủ trương thực hiện thí điểm đầu tư DA " PT vùng SX thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa theo mô hình chuỗi liên kết SX- tiêu thụ tại huyện LT, VP" 16/06/2016 UBND Tỉnh
3 182/TTR-SKHĐT Tờ trình số 182/TTR-SKHĐT ngày 27/5/2016, về việc Đề xuất danh mục DA trọng điểm giai đoạn 2016-2020 27/05/2016 Sở - Ngành
4 11/TTR 17/05/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
5 03/TTr-VPTTPCTT Tở trình số 03/TTr-VPTTPCTT ngày 28/01/2016, Về việc Ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh VP 28/01/2016 Đơn vị trực thuộc Sở
6 23/TTr-UBND Tờ trình số 23/TTr-UBND của UBND ngày 20/01/2016, V/v Xin chủ trương đầu tư 02 Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối (Km13) đến khu du lịch Tam Đảo 1 và Dự án Đường từ Tam Đảo 1 sang Tam Đảo 2 20/01/2016 UBND Tỉnh