Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 855/STTTT-TTBCXB V/v cung cấp chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020 02/10/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
2 1689/SNN&PTNT-CNTY 1689/SNN&PTNT-CNTY, V/v chỉ đạo sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật 23/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
3 804/STTTT-TTBCXB 804/STTTT-TTBCXB, V/v phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 15/09/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
4 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020 10/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV 1590/SNN&PTNT-TT&BVTV, Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020 10/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 1539/SNN&PTNT-QLCL Văn bản số 1539/SNN&PTNT-QLCL, Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm 03/09/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
7 1514/SNN&PTNT-CNTY Văn bản số 1514/SNN&PTNT-CNTY, V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh 28/08/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
8 723/STTTT-TTBCXB V/v hưởng ứng triển lãm sách trực tuyến 25/08/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Đào Văn Minh
9 705/STTTT-TTBCXB Công văn số 705/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước 19/08/2020 Sở - Ngành
Đào Văn Minh
10 1307/SNN&PTNT-CNTY Công văn 1307/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh 30/07/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng