Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN Hướng dẫn liên ngành số 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN, Hướng dẫn triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh 17/06/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 2044/SNN&PTNT-TT&BVTV 2044/SNN&PTNT-TT&BVTV, Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2020 04/11/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 4249/HD-BNN-TY HD số 4249/HD-BNN-TY của Bộ NN về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP 18/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
4 4178/HD-BNN-TY HD số 4178/HD-BNN-TY về biện pháp xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP bằng phương pháp đốt 14/06/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến