Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM thị xã Phúc Yên giai đoạn 2016-2020


Ngày đăng: 12/12/2017 Tác giả: VPĐP CT XD NTM Thị xã Phúc Yên - Số lần được xem: 1229

Tin bài cùng chuyên mục

Liên kết website