Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới


Lãnh đạo văn phòng:

  1. Chánh văn phòng: Phạm Đình Hùng
    Điện thoại: 0211.3710447

Email: hungpd3@vinhphuc.gov.vn

  1. Phó chánh văn phòng: Trương Duy Bảng

Email: bangtd@vinhphuc.gov.vn
      3.  Phó chánh văn phòng: Vũ Văn Vui 
Email: vuivv@vinhphuc.gov.vn

 

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Email: vanphongntm.vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 27/05/2016 Tác giả: TTNN - Số lần được xem: 678

Liên kết website